Sangeet Sansar
For the Nepalese Music & Movie Industry
Browsing Tag

PRBT

नेपाली गीतहरुका CRBT,PRBT र RBT कोडहरु

गीतको बोल स्वर NTC (CRBT) NCELL   (PRBT) UTL (RBT) सबैले तापे स्वरूपराज आचार्य ०१६०००६२४७ ६०५४६५२ तिमीले मलाई रजिना रिमाल ०१६०००६२४८ ६०५४६५३ तिमी मसंग स्वरूपराज आचार्य ०१७०००४३३४ ६०३४४९२ ७२२४५०७…