Tag: Band

Guitar Chords of Karna Das Songs

1. Anautho Betha…… Dm……G…………Anautho betha bhayechaC…..F……Dmmero prem kahaniF…………………….na manai ma sajaunai sakenG……………………na kasailai sunaunai sakenBb….Dm…………………aashu dien malai aafno nishani D………..G………bhawana ma dubai dubaiC………Dm……….lai jane nai timi malaiDm…………C………birse chaina kakhma rakhiAm……….Dm………maya … Read More