Category: Caller Tunes

नेपाली गीतहरुका CRBT,PRBT र RBT कोडहरु

गीतको बोल स्वर NTC (CRBT) NCELL   (PRBT) UTL (RBT) सबैले तापे स्वरूपराज आचार्य ०१६०००६२४७ ६०५४६५२ तिमीले मलाई रजिना रिमाल ०१६०००६२४८ ६०५४६५३ तिमी मसंग स्वरूपराज आचार्य ०१७०००४३३४ ६०३४४९२ ७२२४५०७ लामो यात्रा … Read More

CRBT Tones for Dashain and Tihar Songs

Songs CRBT(NTC) Dashain Subhakamana 0130003906 Dashain Dhun(Malshree) 0170002224 Dashain Dhun(Fusion) 0170002300 Dashain Tika Slok 0130005145 Tihar Subhakamana 0130005235 Tihar Aayo 0130005239 Tihar Dhun 0170002410 Dheusi Dhun 0170002411 Read More